CO TO TA PERMAKULTURA?

Moja krótka definicja permakultury- nurt projektowania o kierunku ekologicznym, mający na celu zaspokoić potrzeby ludzi w sposób harmonijny dla środowiska i z uwzględnieniem wzorców występujących w naturze.

Tu definicja krążąca w sieci:

Permakultura – gałąź projektowania ekologicznego, inżynierii ekologicznej, i projektowania środowiska, tworząca zrównoważoną architekturę siedzib ludzkich i samoregulujące się systemy rolnicze na wzór ekosystemów naturalnych.

Centralne zasady etyczne permakultury to

 • Troszcz się o Ziemię (Take Care of the Earth): Dbaj, aby wszystkie systemy życia mogły przetrwać i się rozwijać. To jest pierwsza zasada, ponieważ bez zdrowej Ziemi ludzie nie mogą prosperować.
 • Troszcz się o Ludzi (Take Care of the People): Dbaj, aby ludzie mieli dostęp do dóbr niezbędnych do istnienia.
 • Dziel się Nadmiarem (Share the Surplus): Zdrowe systemy naturalne stosują nadwyżki do wyżywienia innych. My ludzie możemy robić to samo. Zarządzając naszymi potrzebami możemy odłożyć część środków, aby spełnić powyższe zasady.

Oryginalnie, trzecia z tych zasad w podręczniku Billa Mollisona Permaculture: A Designer’s Manual (1988) stanowiła: Ogranicz populację i konsumpcję, co potem zostało zmienione naSprawiedliwy podział (Fair Share), a nawet dzielenie się nadmiarem, prawdopodobnie ze względu na łagodniejszy wydźwięk i łatwiejsze spopularyzowanie idei permakultury. Istnieje kontrowersja co do pojmowania tej trzeciej zasady etycznej. Niektórzy instruktorzy uważają, że to właśnie ograniczenie populacji i konsumpcji, a nie uzyskanie nadmiaru i następnie dzielenie się nim, wspiera poprzednie dwie zasady troski o ziemię i ludzi. Za ograniczeniem konsumpcji opowiada się, stworzony częściowo na bazie zasad permakultury, ruch przemian Transition Movement(znany też jako Transition Towns), stawiający na pierwszym miejscu zmniejszenie ludzkich zachcianek do rzeczywistych praktycznych potrzeb, ze względu na zmniejszające się możliwości ich zaspokojenia

Permakultura czerpie z wielu dziedzin, takich jak rolnictwo ekologiczneagroleśnictwo, zintegrowane rolnictwo, zrównoważony rozwój, i ekologia stosowana.

„Podstawowym celem ruchu jest wspieranie ludzi, aby byli bardziej samowystarczalni, poprzez projektowanie i rozwój płodnych i zrównoważonych ogrodów i gospodarstw. Zasady projektowania będące koncepcyjną podstawą permakultury wywodzą się z ekologii systemów i badań przed-przemysłowych przykładów zrównoważonego używania ziemi.”(„The primary agenda of the movement has been to assist people to become more self reliant through the design and development of productive and sustainable gardens and farms. The design principles which are the conceptual foundation of permaculture were derived from the science of systems ecology and study of pre-industrial examples of sustainable land use.„)

Projektowanie permakulturowe podkreśla wzorce krajobrazu, funkcje, i powiązania między gatunkami. Zadaje pytanie „Gdzie ten element przynależy? Jak można go umiejscowić z największą korzyścią dla systemu?” Aby odpowiedzieć na to pytanie, główną koncepcją permakultury jest zmaksymalizowanie korzystnych połączeń pomiędzy składowymi i synergia ostatecznego projektu. Permakultura nie skupia się na pojedynczych elementach, ale na powiązaniach stworzonych pomiędzy składnikami poprzez sposób, w jaki są zakomponowane; całość staje się istotniejsza niż pojedyncze składniki. Projektowanie systemów permakultury ma na celu redukcję odpadów, pracy ludzkiej, i wkładu energii, poprzez budowę systemów ze zmaksymalizowanymi korzyściami wypływającymi z połączeń między elementami, aby osiągnąć wysoki poziom synergii. Projektowanie permakulturowe zmienia się w czasie, biorąc pod uwagę związki poszczególnych elementów, stając się złożonym systemem produkującym żywność i materiały na małej przestrzeni, przy minimalnym wkładzie pracy[8].

Permakultura jest wyłącznie systemem projektowania, i jako taka może być użyta gdziekolwiek, gdzie wymagane jest projektowanie. Permakultura jest najczęściej używana do projektowania domów i krajobrazu, łącząc techniki agroleśnictwa, naturalnego budownictwa i gromadzenia wody deszczowej.

12 zasad projektowania permakulturowego

Zwolennicy permakultury zwykle zgadzają się co do następujących zasad projektowania.

 1. Obserwuj i bierz udział (Observe and interact): Poprzez spędzanie czasu na współpracy z naturą możemy zaprojektować rozwiązania odpowiadające naszym potrzebom.
 2. Złap i zatrzymaj energię (Catch and store energy): Poprzez stworzenie systemów gromadzących zasoby podczas dobrobytu, możemy zachować je na gorsze czasy.
 3. Otrzymaj zapłatę (Obtain a yield): Zapewnij sobie naprawdę użyteczne zyski z wykonywanej pracy.
 4. Stosuj samodyscyplinę i zaakceptuj skutki swoich działań (Apply self-regulation and accept feedback): Musimy ograniczać nieodpowiednie zachowania, aby systemy mogły sprawnie funkcjonować.
 5. Stosuj i doceniaj odnawialne zasoby i usługi (Use and value renewable resources and services): Korzystaj w pełni z obfitości natury aby ograniczyć zachowania konsumpcyjne i zależność od zasobów nie-odnawialnych.
 6. Nie wytwarzaj odpadów (Produce no waste): Gdy doceniamy i używamy wszystkich dostępnych zasobów, nic się nie marnuje.
 7. Projektuj od wzorców do szczegółów (Design from patterns to details): Patrząc z dystansu, możemy obserwować wzorce w naturze i społeczeństwie. Mogą one stanowić trzon naszych projektów, do których dodamy natępnie szczegóły.
 8. Łącz, nie dziel (Integrate rather than segregate): Gdy umieszczamy właściwe rzeczy na właściwym miejscu, powstają miedzy nimi związki, i rzeczy te pracują wspólnie, nawzajem się wspierając.
 9. Stosuj małe i powolne rozwiązania (Use small and slow solutions): Małe i powolne systemy są łatwiejsze w utrzymaniu niż duże, lepiej korzystają z lokalnych zasobów i dają bardziej zrównoważone wyniki.
 10. Stosuj i doceniaj różnorodność (Use and value diversity): Różnorodność zmniejsza wrażliwość na wiele zagrożeń i korzysta z unikalnych właściwości środowiska, w którym się znajduje.
 11. Wykorzystuj krawędzie i doceniaj ich połączenia (Use edges and value the marginal): Najciekawsze sceny rozgrywają się w miejscu połączenia między rzeczami. Są to często najbardziej cenne, różnorodne i produktywne elementy systemu.
 12. Kreatywnie wykorzystuj zmiany i reaguj na nie (Creatively use and respond to change): Poprzez uważną obserwację możemy pozytywnie wpływać na nieodwołalne zmiany, interweniując we właściwym czasie.

źródło: WIKIPEDIA

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s